Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Graafschap draagt vele sportclubs, culturele gezelschappen, toneelgroepen en andere verenigingen een warm hart toe.  Al deze organisaties dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom organiseren ze ook dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen en/of andere organisaties.

De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Graafschap inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven in hun werkgebied. Klanten met een lidmaatschap van Rabobank Graafschap kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij willen ondersteunen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld ontvangt deze vereniging of stichting van de Rabobank.

Welk bedrag is er in totaal beschikbaar?

Dit jaar hebben ze € 100.000,- te verdelen. Rabobank Graafschap heeft circa 31.000 leden. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te verdelen. Zij mogen maximaal twee stemmen per vereniging uitbrengen. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld. Het is dus in het belang van onze vereniging om zoveel mogelijk stemmen te krijgen.

Wat kun je als lid van de Rabobank extra doen om ons te steunen?

Ken je personen in je eigen omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen die lid zijn van Rabobank Graafschap? Vraag dan of zij ook op onze vereniging willen stemmen. Elke stem telt!

Let op: er is een verschil tussen klant en lid zijn van de bank. Niet iedere klant is automatisch lid van onze bank. De klant moet hiervoor uiterlijk voor 15-02-2016 zelf een lidmaatschap hebben aangevraagd.

Breng jouw stem uit op C.V. De Dösvlègels!

Leden van de Rabobank ontvangen vlak voor de stemperiode (1 t/m 22 april 2016) een stemkaart met daarin een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen stemmen. Via een stemtool kunnen leden tijdens de stemperiode hun stem(men) uitbrengen op onze vereniging.

Stap 1: inmiddels heb je (of ontvang je binnenkort) als lid een stemkaart ontvangen
Stap 2: stem in de periode 1 april tot en met 22 april 2016
Stap 3: ga naar https://www.mijnbankenik.nl/graafschap/clubkascampagne
Stap :4 breng 2 van jouw 5 stemmen uit op c.v. de Dösvlègels.

Namens alle leden, vrijwilligers, donateurs en vrienden van c.v. de Dösvlègels hopen wij ook op jouw steun. Een kleine moeite en voor ons een groot plezier. Iedere euro kunnen wij goed gebruiken! Wij kunnen jou alleen maar bedanken!