Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
C.V. De Dösvlègels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van C.V. De Dösvlègels, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan C.V. De Dösvlègels verstrekt. C.V. De Dösvlègels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw betaalgegevens (Bankrekeningnummer)

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN
C.V. De Dösvlègels verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan C.V. De Dösvlègels uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (lidmaatschap, donateurschap), doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Tevens registeren wij de persoonsgegevens van de deelnemers aan onze Rosenmontag optocht t.b.v. van o.a. het kunnen keuren van wagens en contactinformatie te hebben indien wij deelnemers vooraf/tijdens/na de optocht moeten kunnen bereiken.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
C.V. De Dösvlègels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat u geen actief lid/donateur/sponsor/vrijwilliger/deelnemer meer bent.

DELEN MET ANDEREN
C.V. De Dösvlègels verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van C.V. De Dösvlègels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. C.V. De Dösvlègels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
C.V. De Dösvlègels maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van C.V. De Dösvlègels bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan C.V. De Dösvlègels te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. C.V. De Dösvlègels heeft hier geen invloed op.
C.V. De Dösvlègels heeft Google geen toestemming gegeven om via C.V. De Dösvlègels verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dosvlegels.info. C.V. De Dösvlègels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
C.V. De Dösvlègels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van C.V. De Dösvlègels maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door C.V. De Dösvlègels verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met C.V. De Dösvlègels op via info@dosvlegels.info