Beoordelingscriteria Jurering

Uiteraard worden alle creaties die deelnemen aan onze Rosenmontag optocht ook gejureerd. Om duidelijkheid te verschaffen in hoe er gejureerd wordt geven we hieronder uitleg daarover.

Beoordelingscriteria:

Motto: Betreft het een origineel/actueel/carnavalesk motto en in hoeverre is dit motto terug te vinden in de creatie.

Kwaliteit: Wat is de kwaliteit van de creatie? Is deze netjes en verzorg afgewerkt. Is bij de wagens de gehele wagen compleet of ontbreken er onderdelen en vormen de voertuigen (trekkend en volgend bij de wagens) een geheel of is alleen de volgende wagen een carnavalswagen. (bij de categorie wagens telt dit item dubbel mee in de puntentelling)

Presentatie: Hoe presenteren de personen (rondom de creatie) zich. Is het leuk/vrolijk om naar te kijken of wordt er bij wagens maar rustig achter de wagen aangelopen. Hoe is bijvoorbeeld de interactie met de toeschouwers. Onderdeel van dit criterium is ook het drank gebruik en geluidsvolume, is dit te veel en/of te hard, dan zal dit leiden tot lagere punten.

Voor het geven van punten worden er hele punten gegeven van 1 tot 5 per criterium per jurylid. Deze afzonderlijke punten worden aan het eind van de optocht bij elkaar opgeteld, wat lijdt tot de uiteindelijke prijswinnaars.

Enkele tips:

  • Het ombouwen van het trekkend voertuig bij wagens wordt door de jury als pluspunt ervaren.
  • Overmatig drank gebruik en/of te hoog geluidsvolume wordt als minpunt ervaren.
  • Interactie met het publiek is een pluspunt.
  • Nummers dienen duidelijk zichtbaar voor op de creatie aanwezig te zijn. Is het nummer niet duidelijk zichtbaar dan kan het zijn dat je niet gejureerd kunt worden en dus ook geen prijs kunt winnen.
  • Lees het optocht reglement aandachtig door om te kijken waaraan je allemaal moet voldoen en wat wel/niet toegestaan is.

Juryrapport

Vanwege de hoeveelheid creaties die elk jaar weer deelnemen aan onze optocht is het voor de jury niet mogelijk om uitgebreide jury rapporten te maken. Deze kunnen wij dus ook niet verstrekken na afloop. Ook wordt er geen inzicht verschaft in de uiteindelijke puntentellingen/beoordelingen.

Uitslag

De prijsuitreiking voor de jeugdoptocht is bij De Deel en de prijsuitreiking voor de grote optocht is in het Vlègelhuus (Dorpshuis). Na de carnaval zal de uitslag zo spoedig als mogelijk ook gepubliceerd worden op deze website. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist het bestuur van C.V. De Dösvlègels.