11 jarig bestaan

1970 Een nieuw Wereldbeeld

11 jaar bestaan - Prins Ben den Eerste
Prins Ben den Eerste (Bennie Zweden)

In het eerste jaar van haar bestaan had de carnavalsvereniging De Dösvlègels een prins carnaval die de dreigende naam De Vilder, droeg. In het eerste jubileumjaar, 1970, het elfjarig bestaan, werd Bennie Zweden prins carnaval, en op de onschuld van zijn naam valt niets af te dingen: een eerlijke rondborstige naam. Maar hoe angstaanjagend was zijn beroep: sloper! Het weer sloot zich tijdens de carnavalsdagen van 1970 bij de dreiging aan. Het deed drie dingen: het regende, het regende en het regende.

Elf jaar Dösvlègels. De vereniging was op de aardige gedachte gekomen om twee andere Beken in Nederland voor een groot verbroederingsfeest uit te nodigen onder het motto” 3 x Beek Alaaf”. En dus meldden zich op de gedenkwaardige dag van 18 januari 1970 “De Cavalieren” uit Beek-Ubbergen en “De Baeker Pottentaote” uit Beek- Limburg. Toevallig zijn de beide andere Beken ook grensplaatsen, en toevallig liggen ook zij aan de voet van een heuvel. Het is er solidair Beeks aan toegegaan, die dag. Onder het bewind van Ben den I werd de dansgarde opgericht. Een sloper die opricht!

Met die heroïsche daad maakte Ben den I duidelijk dat hij nog wel iets meer kon dan slopen: de opwaartse beweging van het bouwen blijkt hem al evenzeer in het bloed te zitten als de neerwaartse van het afbreken. De heldere intelligentie die uit zijn ogen op de statiefoto straalt, geeft al aan dat hij niet alleen de nederige dienaar van de destructie is. Zijn gezicht lift er listig uit – zelden een gezicht gezien dat zo goed bij het woord past. Geslepen zou ook een goede formulering zijn voor die blik onder die muts. Het is niet helemaal te zien, maar volgens mij zit er onder die muts een kunstwerk van Henk Wolswijk: een onnavolgbare coupe die lang meegaat – al durf ik mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat het niet een Coupe Den Exter is. Waar kijkt hij naar? Zijn de dansmarietjes in de buurt soms? Zijn ogen verraden dat hij een talent heeft voor het intense genieten. De benen van zijn dansmarietjes Hennie van Gaalen, Ria Hendriksen, Hennie Hermsen en letje van Schriek, die benen waarop je een half dorp kunt bouwen, die benen waartegen Bennie een paar dagen lang en van zeer dichtbij heeft aangekeken, die benen zetten hem op het goede spoor, hebben hem waarschijnlijk op het idee gebracht dat zijn bedrijf in het vervolg uit twee delen moest bestaan: de poot “slopen” moest een tegenvoeter krijgen: een poot “opbouwen”. Er zij aan herinnert dat in deze dagen Bennie met de verkoop van bouwmaterialen begonnen is.

De benen van zijn dansmarietjes hebben zijn wereldbeeld veranderd.

De keuze van de dansmarietjes in het tweede jaar dat Bennie prins carnaval was, in 1971, bevestigt de theorie: de welgevormde benen van Ria Hendriksen, Mientje Balduk, Annie Bosman en Marian Heynst zijn zeer wel in staat geweest het nieuw verworven inzicht te schragen. Zonder de vrouwen zouden mannen deerniswekkende wezens zijn.

(tekst en foto zijn afkomstig uit het jubileumboekje 33 jaar)