Nieuwe lidmaatschappen

Met ingang van het nieuwe carnavalsseizoen 2017-2018 zal C.V. De Dösvlègels een nieuwe lidmaatschapsstructuur kennen. Met deze wijzigingen willen we nog meer inwoners van Beek en Loerbeek (en ook daarbuiten) betrekken bij onze vereniging.

Wat gaat er veranderen?
Alle bestaande lidmaatschappen en donateurskaarten zullen komen te vervallen. In de nieuwe situatie blijft er ook onderscheid tussen leden en donateurs met verschillende voordelen. Kijk daarvoor op de pagina Lidmaatschap of Donateur.

Hoe kan ik lid/donateur worden?
Op zaterdag 30 september 2017 zullen vanaf 11:00 leden van het Bestuur en de Raad van Elf door Beek en Loerbeek trekken en langs de huizen gaan om te vragen of je lid of donateur wilt worden.

Mocht je de 30ste niet thuis zijn dan kun je je ook nog voorafgaand aan de pronkzitting, op 11 november vanaf 18:49 in het café bij ’t Heuveltje, melden bij en van de Bestuurs- of Raad van Elf leden. 

Na 30 september kun je ook contact opnemen met een van de Bestuurs– of Raad van Elf leden om aan te geven of je lid of donateur wilt worden. Zij zullen dan je gegevens noteren en er voor zorgen dat er tijdens de pronkzitting een lidmaatschaps- of donateurskaart voor je klaar ligt.

Word lid of donateur en steun C.V. De Dösvlègels