Gildehuis wacht opknapbeurt en wordt Dorpshuis

Aftrapsessie voor enthousiaste dorpsgenoten op 17 november 2017

Onder de slogan ‘Samen zorgen voor een prachtig Dorpshuis’ gaan Beekse verengingen het Gildehuis nieuw leven inblazen. Dit initiatief hoort bij een breder plan van een stuurgroep die aan de slag gaat om de voorzieningen in Beek en Loerbeek te verbeteren en te waarborgen. Wie wil meedenken, is op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur van harte welkom bij een aftrapsessie in het Gildehuis.

Functiewijziging De bedoeling is dat de functie van het Gildehuis gaat veranderen. De stuurgroep wil het gebouw dat tussen Beek en Loerbeek staat, renoveren en omdopen tot een Dorpshuis. Het Dorpshuis moet in de toekomst een gemeenschappelijke en voor iedereen toegankelijke voorziening worden.

Leefbaarder “We willen dit omdat er nu nog niet zoiets is in Beek en Loerbeek”, zegt Hans Hofs namens de stuurgroep en voorzitter van de dorpsraad. “Ons doel is om een gemeenschappelijke voorziening te krijgen die verenigingen en de gehele gemeenschap kunnen gebruiken. Het wordt een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat jong en oud zich blijft thuis voelen in ons dorp. Een opgeknapt Gildehuis zal de leefbaarheid goed doen. We waarderen het ontzettend dat het Sint Jans Gilde aan dit plan meewerkt.”

Samen is niet alleen De stuurgroep nodigt inwoners van Beek en Loerbeek en afgevaardigden van verenigingen en organisaties uit om vrijdagavond 17 november mee te denken tijdens een aftrapsessie in wat nu nog het Gildehuis heet. “We willen concreet krijgen wat de behoefte is, zodat we kunnen garanderen dat er straks voor jongeren en ouderen voorzieningen op een niveau zijn. Cruciaal is dat onze plannen worden gedragen door dorpsgenoten. Gelukkig zijn er veel vriendengroepen en verenigingen. Iedereen is de 17e van harte welkom om ons tips te geven.”